• แผ่นใยสังเคราะห์
 • แผ่นใยสังเคราะห์
 • แผ่นใยสังเคราะห์
 • แผ่นใยสังเคราะห์
 • แผ่นใยสังเคราะห์
 • แผ่นใยสังเคราะห์
 • แผ่นใยสังเคราะห์
 • แผ่นใยสังเคราะห์

แผ่นใยสังเคราะห์


แผ่นใยสังเคราะห์

เส้นใยสังเคราะห์
เป็นเส้นใยที่ได้จากพอลิเมอร์สังเคราะห์ ประกอบด้วยโมเลกุลที่มีการเรียงตัวค่อนข้างเป็นระเบียบ และโมเลกุลส่วนใหญ่ต้องเรียงตัวตามแนวแกนของเส้นใย โดยทั่วไปความยาวของเส้นใยต้องไม่น้อยกว่า 100 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยนั้น เส้นใยสังเคราะห์บางชนิดมีสมบัติดีกว่าเส้นใยธรรมชาติ เช่น มีความทนทานต่อจุลินทรีย์ เชื้อรา แบคทีเรีย ไม่ยับง่าย ไม่ดูดน้ำ ทนทานต่อสารเคมี ซึกง่าย แห้งเร็ว ตัวอย่างเส้นใยที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น ไนลอน และโอรอน (พอลิอะคริโลไนไตรด์) เส้นใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่มีสมบัติหลายอย่างที่แตกต่างไปจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ทนทานต่อสารเคมี ยับยาก ไม่ดูดซับน้ำ ซักง่ายแห้งเร็ว และยังสามารถผลิตเป็นจำนวนมากได้ ทำให้เส้นใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่มีความเหมาะสมในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม นอกจากนี้เส้นใยสังเคราะห์ยังมีข้อดีที่สามารถควบคุมเส้นใยให้มีคุณภาพสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน ซึ่งต่างจากเส้นใยธรรมชาติที่คุณภาพของเส้นใยอาจมีความแตกต่างกันได้ตามแหล่งผลิต

เส้นใยสังเคราะห์ เป็นเส้นใยที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นจากสารอนินทรีย์หรือสารอินทรีย์ใช้ทดแทนเส้นใยจากธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. เส้นใยพอลิเอสเตอร์ โพลิเอสเตอร์เป็นเส้นใยที่ผลิตจากปฏิกริยา Polymerization ของ Dihydric alcohol และ Dicarboxylic acid ดังตัวอย่างปฏิกริยาที่เกิดจากการใช้ Ethylene glycol และ Terephthatic acid Polymer repeat unit ประมาณ 80-100 หน่วย จึงจะได้ Polyester ที่ทำเป็นเส้นใยได้ โพลิเอสเตอร์ที่ได้จากการผลิตในชั้นต้นจะผ่านออกมาเป็นเส้น แล้วถูกตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เมื่อต้องการทำเป็นเส้นใยก็จะต้องนำไปหลอมเหลว แล้วกดผ่านแว่น Spinneret เส้นใยที่กดออก มากระทบอากาศก็จะแข็งตัว จากนั้นก็นำไปดึงยืดเพื่อให้เส้นใยมีความเหนียวแข็งแรง

2. เส้นใยพอลิเอไมด์ เช่น ไนลอน (Nylon) เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์มีหลายชนิด เช่น ไนลอน 6,6 ไนลอน 6,10 ไนลอน 6 ซึ่งตัวเลขที่เขียนกำกับหลังชื่อจะแสดงจำนวนคาร์บอนอะตอมในมอนอเมอร์ของเอมีนและกรดคาร์บอกซิลิก ไนลอนจัดเป็นพวกเทอร์มอพลาสติก มีความแข็งมากกว่าพอลิเมอร์แบบเติมชนิดอื่น (เพราะมีแรงดึงดูดที่แข็งแรงของพันธะเพปไทด์) เป็นสารที่ติดไฟยาก (เพราะไนลอนมีพันธะ C-H ในโมเลกุลน้อยกว่าพอลิเมอร์แบบเติมชนิดอื่น) ไนลอนสามารถทดสอบโดยผสมโซดาลาม (NaOH + Ca(OH) 2) หรือเผาจะให้ก๊าซแอมโมเนีย ประโยชน์ของไนลอน ใช้ในการทำเสื้อผ้า ถุงเท้า ถุงน่อง ขนแปรงต่างๆ สายกีต้าร์ สายเอ็น ไม้แร็กเก็ต เป็นต้น

3. เส้นใยอะคริลิก ใยอคริลิค เป็นชื่อทั่วไปของเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งบริษัทดูปองผลิตขึ้นมาได้เป็นชนิดที่สอง แต่ยังไม่สามารถนำมาทำเป็นเส้นใยได้ จนกระทั่งถึงระยะหลังเมื่อมีเส้นใยสังเคราะห์หลากหลายชนิดเกิดขื้น จึงได้ผลิตเส้นใยอะคริลิคออกมาในสื่อการค้าว่า ออร์ลอน (Orlon) และบริษัทอื่น ๆ ได้ผลิตเส้นใยอะคริลิคออกมา เช่น อะคริแลน (Acrilan) ผลิตโดยบริษัทซีลานีส เวเรล (Verel) ผลิตโดยบริษัทอีสแมน ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีส่วนประกอบเหมือนกัน แต่ขบวนการผลิตแตกต่างกัน อะคริลิคเป็นเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยโพลิเมอร์ของ Acrylonitrille อย่างน้อย 85% โดยน้ำหนักและ Vinyl Cyanide เมื่อได้เป็นโพลิเมอร์ที่จะทำให้เป็นเส้พใยต้องนำไปละลายใน Di-methyl form-amide แล้วจืงอัดเป็นเส้นใย เมื่อตัวทำละลายระเหยไปก็จะได้เส้นใยอะคริลิค

4. เซลลูโลสแอซีเตด เป็นพอลิเมอร์ที่เตรียมได้จากการใช้เซลลูโลสทำปฏิกิริยากับกรดอซิติกเข้มข้น โดยมีกรอซัลฟูริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การใช้ประโยชน์จากเซลลูโลสอะซีเตด เช่น ผลิตเป้นเส้นใยอาร์แนล 60 ผลิตเป็นแผ่นพลาสติกที่ใช้ทำแผงสวิตช์และหุ้มสายไฟ

5. ไนลอน (Nylon) เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์จำพวกเส้นใย เรียกว่า “เส้นใยพอลิเอไมด์” มีหลายชนิด เช่น ไนลอน 6,6 ไนลอน 6,10 ไนลอน 6 ซึ่งตัวเลขที่เขียนกำกับหลังชื่อจะแสดงจำนวนคาร์บอนอะตอมในมอนอเมอร์ของเอมีนและกรดคาร์บอกซิลิก ไนลอนจัดเป็นพวกเทอร์มอพลาสติกมีความแข็งมากกว่าพอลิเมอร์แบบเติมชนิดอื่น (เพราะมีแรงดึงดูดที่แข็งแรงของพันธะเพปไทด์) เป็นสารที่ติดไฟยาก (เพราะไนลอนมีพันธะ C-Hในโมเลกุลน้อยกว่าพอลิเมอร์แบบเติมชนิดอื่น)

ประโยชน์ของเส้นใยสังเคราะห์
1. เส้นใยพอลิเอสเตอร์ ใช้ในการทำเชือก ด้าย แห อวน
2. เส้นใยพอลิเอไมด์ ใช้ในการทำเสื้อผ้า ถุงเท้า ถุงน่อง ขนแปรงต่างๆ สายกีต้าร์ สายเอ็น ไม้แร็กเก็ต เป็นต้น
3. เส้นใยอะคริลิก ใช้ในการทำเสื้อผ้า ผ้านวม ผ้าขนแกะเทียม ร่มชายหาด หลังคากันแดด ผ้าม่าน พรม เป็นต้น
4. เซลลูโลสแอซีเตด ใช้ผลิตเป็นแผ่นพลาสติกที่ใช้ทำแผงสวิตช์และหุ้มสายไฟ

Geotextile คือ แผ่นใยสังเคราะห์ที่น้ำสามารถซึมผ่านได้ ซึ่งใช้ในงานดิน มีขีดความสามารถในการแยกส่วนดิน กรอง เสริมความแข็งแรง ป้องกันผิวดิน หรือช่วยระบายน้ำ โดยทั่วไป Geotextile ทำมาจากโพลิโพรไพลีน (Polypropylene) หรือ โพลิเอสเตอร์ (Polyester) Geotextile จะถูกผลิตใน 3 รูปแบบ คือ การทอ(มีลักษณะคล้ายกระสอบ) การถลุงด้วยเข็ม (มีลักษณะคล้ายผ้าสักหลาด) และการใช้ความร้อนประสาน (มีลักษณะคล้ายผ้าสักหลาดรีดเรียบ) เมื่อมีการนำ Geotextile มาใช้กันอย่างแพร่หลาย Geotextile ได้ถูกดัดแปลงเป็นแผ่นเจาะรู (Geogrid) และ แผ่นตะแกรง (Mesh) ซึ่งเรียกว่า แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน (Geosynthetic) มีหลายชนิดที่ผลิตขึ้นเพื่อให้คุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับงานดินและงานสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันนี้ Geotextile ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในงานถนน สนามบิน ทางรถไฟ เขื่อนดิน กำแพงกันดิน อ่างเก็บน้ำ คลอง การถมดิน ชายฝั่งทะเล โดยทั่วไปแล้ว Geotextile จะเสริมผิวหน้าดินให้มีขีดความสามารถในการรับแรงดึงได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ดินมีความแข็งแรงมากขึ้น

Geotextile(แผ่นใยสังเคราะห์) จัดเป็นสิ่งทอสังเคราะห์ (Textile) มีลักษณะเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ผืนใหญ่น้้าหนักเบา ทำให้เป็นผืนโดยการนำเส้นใยมาผลิตโดยตรง ไม่ต้องผ่านการทำให้เป็นเส้นด้ายก่อน เส้นใยสามารถยึดติดกันและทำให้แข็งแรงด้วยกระบวนการเชิงกล กระบวนการทางเคมี และ/หรือกระบวนการทางความร้อน เส้นใยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยประดิษฐ์ เช่น พอลิเอสเตอร์ พอลิโพรพิลีน เป็นต้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แผ่นวัสดุใยสังเคราะห์แบบถักทอ (Woven) และไม่ถักทอ (Non-Woven) ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในงานด้านอุตสาหกรรม ด้านสถาปัตยกรรมงานสวน ด้านวิศวกรรมโยธางานควบคุมการกัดเซาะ ด้านระบายน้ำ งานเสถียรภาพของดินและงานเก็บกักของเสีย และแบ่งออกเป็นหลายชนิดตามแต่คุณลักษณะของการนำไปใช้งาน

ในการป้องกันลาดดิน เดิมทีนั้นการเสริมความแข็งแรงของดินมักจะใช้วิธี Soil-nailing ตามที่ได้นำเสนอในฉบับที่แล้ว Geotextile เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกนำมาใช้แทน ซึ่งมีราคาถูกกว่า และในขณะเดียวกัน ผิวหน้าดินสามารถปลูกพืช เพื่อเพิ่มความสวยงามได้ แทนที่จะเห็นเป็น Shortcrete ในการทำถนนและลานจอดรถหากดินเดิมเป็นชั้นดินเหนียว เราอาจใช้ Geotextile เพื่อแยกชั้นดินทำให้ดินคงตัว และเสริมความแข็งแรงของชั้นดินได้ ทำให้ลดงบประมาณ และเพิ่มอายุการใช้งานได้ Geotextile จะใช้ระหว่างชั้นหินคลุกกับชั้นลูกรัง เพื่อยืดอายุการใช้งาน และในระหว่างชั้นลูกรัง อาจจะใช้ Geotextile เพื่อเสริมความแข็งแรง ทำให้ชั้นลูกรังบางลงได้

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ 
ผลิตจากเส้นใยโพลีพร็อพพีลีน มีความยาวของเส้นใยที่ต่อเนื่องและใส่สารป้องกันแสงแดด เพื่อป้องกันการเสียหายจากแสง UV ในขั้นตอนการนำไปใช้งาน อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงควบคู่ไปกับการซึมผ่านของน้ำที่ดี ควบคู่ไปกับการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงใช้สำหรับเป็นวัสดุแยกชั้นดิน กรองดิน และเพิ่มสเถียรภาพให้กับชั้นดินอ่อน เหมาะสำหรับงานดังต่อไปนี้

1. งานถนนที่มีผิวทางและไม่มีผิวทาง หรือชั้นดินเพิ่มสเถียรภาพ (Platform)
2. งานถมพื้นที่หนองน้ำเดิมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
3. งานลานกองเก็บวัสดุหรือวางตู้สินค้า
4. งานก่อสร้างรางรถไฟและงานระบบระบายน้ำข้างทางหรือใต้ชั้นทาง
5. งานก่อสร้างจัดสวนบนหลังคาและงานภูมิสถาปัตย์

Geotextiles (แผ่นใยสังเคราะห์)
Geotextiles (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน) สามารถรับแรงได้ดี มีความแข็งแรงทนต่อแรงดึงและการฉีกขาด การใช้แผ่นใยสังเคราะห์ปูรองก่อนการติดตั้ง HDPE กรณีที่งานดินมีหินปะปนเพื่อป้องกันการฉีกขาดของ HDPE อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานของ HDPE มีระยะเวลาการใช้งานนานขึ้นและช่วยในการป้องกันการพังทลายของคันดิน

Geotextile หรือ แผ่นใยสังเคราะห์ จัดเป็นสิ่งทอสังเคราะห์ ( Nonwoven textile) มีลักษณะเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ผืนใหญ่น้้าหนักเบา ท้าให้เป็นผืนโดยการน้าเส้นใยมาผลิตโดยตรง ไม่ต้องผ่านการทำให้เป็นเส้นด้ายก่อน เส้นใยสามารถยึดติดกันและท้าให้แข็งแรงด้วยกระบวนการเชิงกล กระบวนการทางเคมี และ/หรือกระบวนการทางความร้อน เส้นใยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยประดิษฐ์ เช่น พอลิเอสเตอร์ พอลิโพรพิลีน เป็นต้น Geotextile เป็นสิ่งทอที่ผลิตขึ้นในงานของวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ควบคุมอุณหภูมิของดินและปริมาณน้้า เช่น การท้าอ่างเก็บน้้าดี / น้้าเสีย ก่อนปูพลาสติกกันซึม, บ่อขยะ, เสริมความแข็งแรงให้เขื่อน, งานพนังกันดิน, งานถนน, งานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ, ระบายน้้าใต้ดิน เป็นต้น

คุณสมบัติ
การติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์ เป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับงานวิศวกรรมปฐพี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผ่นใยสังเคราะห์ทุกลำดับล้วนเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการผลิตสำหรับประหยัดค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้ในการปฐพี ตามมาตรฐาน ISO 9002 การผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ มีวิธีการผลิตที่มีคุณภาพใช้กระบวนการควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ทำให้ Geotextiles ที่ถูกผลิตขึ้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและมีความคงทนแข็งแรง ทนต่อการฉีกขาด

หน้าที่ของแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile function)
1. ใช้ทำหน้าเป็นการแยกชั้นวัสดุ (Separator) โดยมากจะเป็นการปูเพื่อแยกวัสดุมวลรวม 2 ชนิดที่ต่างกันออกจากกัน เพื่อเป็นการควบคุมการรวมตัวของวัสดุที่ไม่เท่ากัน เช่น เป็นการปูรองชั้นดินก่อนถมวัสดุมวลรวมใหม่เพื่อทำเป็นวัสดุรองพื้น ก่อนทำผิวหน้าเป็นคอนกรีตหรือแอสฟัลท์ – คุณสมบัติหลักในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะทะลุสูง

2. ใช้ทำหน้าเป็นวัสดุกรอง (Filter) โดยมากจะเน้นเป็นการปูเพื่อป้องกันวัสดุมวลรวมที่เราต้องการจำกัดการเคลื่อนตัวเคลื่อนที่ไป เช่น การปูด้านหลังกล่องลวดตาข่าย (Gabion & Mattress) การปูด้านหลังการเรียงหิน การห่อหุ้มท่อระบายน้ำ – คุณสมบัติหลักในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะทะลุสูงและมีความพรุ่นต่ำ

ลักษณะการใช้งาน
- ใช้ปูรอง HDPE เพื่อป้องกันการฉีกขาด
- ใช้กันคันดินเพื่อป้องกันการพังทลาย
- เป็นวัสดุกรองชั้นดินและระบายน้ำ
- เสริมกำลังดินงานสร้างทาง
- ใช้ในการซ่อมแซมทางรถไฟ

หน้าที่ของแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile function)
1. ใช้ทำหน้าเป็นการแยกชั้นวัสดุ (Separator) โดยมากจะเป็นการปูเพื่อแยกวัสดุมวลรวม 2 ชนิดที่ต่างกันออกจากกัน เพื่อเป็นการควบคุมการรวมตัวของวัสดุที่ไม่เท่ากัน เช่น เป็นการปูรองชั้นดินก่อนถมวัสดุมวลรวมใหม่เพื่อทำเป็นวัสดุรองพื้น ก่อนทำผิวหน้าเป็นคอนกรีตหรือแอสฟัลท์ – คุณสมบัติหลักในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะทะลุสูง

2. ใช้ทำหน้าเป็นวัสดุกรอง (Filter) โดยมากจะเน้นเป็นการปูเพื่อป้องกันวัสดุมวลรวมที่เราต้องการจำกัดการเคลื่อนตัวเคลื่อนที่ไป เช่น การปูด้านหลังกล่องลวดตาข่าย (Gabion & Mattress) การปูด้านหลังการเรียงหิน การห่อหุ้มท่อระบายน้ำ – คุณสมบัติหลักในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะทะลุสูงและมีความพรุ่นต่ำ

ลักษณะการใช้งาน
- ใช้ปูรอง HDPE เพื่อป้องกันการฉีกขาด
- ใช้กันคันดินเพื่อป้องกันการพังทลาย
- เป็นวัสดุกรองชั้นดินและระบายน้ำ
- เสริมกำลังดินงานสร้างทาง
- ใช้ในการซ่อมแซมทางรถไฟ

บริษัท เซโต ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในปี 2006 โดยประกอบไปด้วยบริษัทในกลุ่มการผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ (Geosynthetic), การค้า และก่อสร้างในภูมิภาคตะวันออกไกลซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 1985 โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้แผ่นใยสังเคราะห์อยู่ในระดับแนวหน้าในการแข่งขัน CeTeau มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการผลิตแผ่นใยสังเคราะห์และการติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์พร้อมทั้งแถบระบายน้ำแนวตั้งสำเร็จรูป (Prefabricated Vertical Drain)

CeTeau ได้พัฒนาระบบที่มีความล้ำหน้ามากในการติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์และแถบระบายน้ำพลาสติกแนวตั้งซึ่งผลิตภายใต้การควบคุมที่เข้มงวด CeTeau ได้ติดตั้งเครื่องจักรที่มีการจัดการให้มีกำลังการ 15,000 เมตรต่อวัน และความลึกในการติดตั้งมากกว่า 35 เมตร

CeTeau เป็นบริษัทที่เติบโตไปพร้อมกับบริษัทสาขา ในแง่ธุรกิจแผ่นใยสังเคราะห์ (Geosynthetic) ทั้งกิจกรรมการผลิตแผ่นใยสังเคราะห์, การค้า, งานวิศวกรรม และรับเหมาทั่วโลก จำนวนพนักงานในชาติต่างๆ มีประมาณ 250 คน

CeTeau กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง ตลอดจนทำการตลาดและจัดหาผลิภัณฑ์ทั่วโลกได้แก่ : CeTeau-Drain Prefabricated Vertical Drain, CeTeau-Vacuo Vacuum Consolidation System, CeTeau-Tex Woven/nonwoven Geotextile, CeTeau-PaveTex Pavement Textile, Ceteau-Grid High-Strenght Geogrid, CeTeau-Line HDPE/GCL liners, CeTeau-Box Gabion Boxes and Mattresses, CeTeau-Bag Geo Bags and Tubes

ความคล่องตัวในการบริการและคุณภาพของแผ่นใยสังเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญหลักในกลุ่มบริษัทฯ ของเรา, CeTeau ใช้บุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อดำเนินกิจกรรมทั่วภูมิภาคตะวันออกไกล เราขอขอบคุณในความรู้ที่ล้ำลึก ผสานกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ การมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และความเชี่ยวชาญในการผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ของเรา ทุกๆกิจกรรมจึงดำเนินไปอย่างมืออาชีพ การพัฒนา, การตลาด, การค้าขายแผ่นใยสังเคราะห์และการผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ในกลุ่มบริษัทได้รับการบริหารจัดการโดยการอบรมภายในอย่างเชี่ยวชาญ

แผ่นใยสังเคราะห์


สินค้า
 • กล่องลวดตาข่าย

  กล่องลวดตาข่าย

  กล่องลวดตาข่าย โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะจากน้ำท่วม, แผ่นดินทรุด, การกัดเซาะชายฝั่ง, การกัดเซาะใต้สะพาน

 • ตัวป้องกันตะกอน

  ตัวป้องกันตะกอน

  ตัวป้องกันตะกอน ป้องกันการผ่านทางกายภาพของมลภาวะซึ่งเกิดจากการขุดลอกหรือ การดึงเอาดินที่อยู่ใต้ทะเลหรือน้ำให้ใช้ได้

 • ถุงอัดกรองตะกอน

  ถุงอัดกรองตะกอน

  ระบบกำแพงที่มีโครงสร้างทางวิศวกรรม สามารถใช้งานได้ยาวนาน

 • วัสดุแผ่นใยสังเคราะห์

  วัสดุแผ่นใยสังเคราะห์

  วัสดุแผ่นใยสังเคราะห์เป็นวัสดุที่มีความคุ้มค่าและคงทนถาวร ในจำนวนวัสดุก่อสร้างในงานวิศวกรรม Geotextile มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและมีความประหยั

 • ปั๊มสุญญากาศ

  ปั๊มสุญญากาศ

  ปั๊มสุญญากาศนี้ เหมาะสำหรับงานเร่งกระบวนการอัดตัวคายน้ำหรืองานปั๊มเฉพาะ

 • แถบระบายน้ำแนวขวาง

  แถบระบายน้ำแนวขวาง

  แถบระบายน้ำแนวขวาง ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ, มีความแน่นอนและประมาณการใช้ทรายหรือการระบายน้ำที่เป็นดินกรวด

 • แถบระบายน้ำแนวตั้ง

  แถบระบายน้ำแนวตั้ง

  แถบระบายน้ำแนวตั้ง แถบระบายน้ำแนวตั้งใช้เพื่อทำให้ระยะเวลาการทรุดตัวสั้นลงและลดระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการ

 • CeTeau Liners

  CeTeau Liners

  Geomembranes เป็นที่นิยมใชกันอย่างแพร่หลายในงานกำจัดของเหลว, ของแข็ง และวัสดุขยะ ด้วยคุณสมบัติอันดีเยี่ยมในตัวมัน; มันสามารถขัดขวางสารเคมีในวงกว้าง เป

 • เซโตปั๊ม

  เซโตปั๊ม

  เซโตปั๊ม เราได้มีการพัฒนาระบบปั๊มสุญญากาศขึ้นมา เพื่อใช้ในระบบ Vacuum Consolidation ปั๊มสุญญากาศนี้ เหมาะสำหรับงานเร่งกระบวนการอัดตัวคายน้ำ(Consolidat

 • แผ่นวัสดุดินเหนียวสังเคราะห์

  แผ่นวัสดุดินเหนียวสังเคราะห์

  แผ่นวัสดุดินเหนียวสังเคราะห์ คุณสมบัติในการซ่อมแซมรอยรั่ว การเชื่อมต่อของรอยต่อทาบ และความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง

 • เซโต้เซล

  เซโต้เซล

  เซโต้เซล เป็นแผงเซลล์สามมิติ ผลิตจากวัสดุ HDPE คุณภาพสูง ออกแบบเป็นโครงสร้างรังผึ้ง ใช้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินเนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ

 • กำแพงไม้ซุงกันดิน

  กำแพงไม้ซุงกันดิน

  กำแพงไม้ซุงกันดิน ช่วยปรับปรุงแท่นหินสำหรับก่อสร้างในดินอ่อน และVibroflot ถูกใช้ในงานบีบอัดดินกรวด

 • แถบยางกันซึม

  แถบยางกันซึม

  แถบยางกันซึม ผลิตภัณฑ์กันน้ำบริเวณรอยต่อที่เกิดจากการเทคอนกรีต มีลักษณะเป็นแท่ง มีความยืดหยุ่น ช่วยในการกันซึมได้ดี โดยมันจะยืดขยายตัวเมื่อพื้นผิวสัมผ

 • CeTeau Vibro Stone Columns

  CeTeau Vibro Stone Columns

  CeTeau Vibro Stone Columns เพื่อให้สามารถนำเสนอการพัฒนาดินได้อย่างครอบคลุมการบริการ CeTeau จึงได้เพิ่มบริการในทุกประเภทของประเภทของการอัดตัวโดยแรงสั่น


การรับรอง
Verified By QuinL
Super Verified Member
7th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: ผู้จัดการ ผู้จัดการ
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: กุมภาพันธ์ 2555
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(15)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท เซโต ฟาร์อีสต์ จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท: อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 38, 77/171 ถนนกรุงธนบุรี คลองต้นไทร
ประเทศ/เขต: ไทย, กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: บริษัท เซโต ฟาร์อีสต์ จำกัด
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดการ ผู้จัดการ
ที่อยู่: อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 38, 77/171 ถนนกรุงธนบุรี
ตำบล: คลองต้นไทร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
โทรศัพท์: 02 8620960-7
อีเมล์: yee@ceteau.co.th
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.